Huisregels Tandartsenpraktijk Mijn Tandarts

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, vragen wij u onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de huisregels van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen.

Uw gegevens
Alle gegevens die over de patiënt worden verzameld, worden gebruikt met als doel de hulp- en zorgverlening voor de patiënt.

Wat doen wij met uw gegevens
U schrijft zich bij ons in met uw burgerservicenummer, naam, geslacht, adres, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer en de naam van uw huisarts.  Bij uw bezoek aan onze praktijk maken we een digitale pasfoto en noteren het nummer van uw legitimatie. Deze gegevens bewaren wij in uw digitale patiëntendossier en worden goed beveiligd.

Met uw burgerservicenummer controleren wij uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum gegevens en zoeken wij uw zorgverzekering op.

Wij gebruiken uw emailadres om met u te communiceren. Ook gebruiken wij dit voor het versturen van halfjaarlijkse oproepen voor controle door de tandarts en reminders ervan als u nog geen afspraak heeft gemaakt. Voor deze oproepen via mail kunt u zich aan- en afmelden.
Uw telefoonnummer en emailadres gebruiken wij om u te helpen herinneren aan reeds gemaakte afspraken zodat u deze niet vergeet.

Wij geven uw geslacht, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, verzekeringsgegevens en de geleverde prestatie met code en uitvoerdatum door aan Famed dat onze rekeningen doorstuurt naar u of uw verzekering.

Als wij u verwijzen, vragen wij uw toestemming dit te delen met de discipline waar we naar toe verwijzen. Wij delen door middel van een beveiligde mail uw burgerservicenummer, naam, geslacht, adres, woonplaats en geboortedatum en de reden waarom wij u verwijzen.

Wij werken volgens de wet AVG en beveiligen uw gegevens zo goed mogelijk.

Wij adviseren u onze privacy- en cookieverklaring door te lezen. 

Nieuwe patiënten
Voor het eerste bezoek bij uw tandarts kunt u het volgende verwachten:

Daar waar zich grote problemen voordoen kan een extra röntgenfoto noodzakelijk zijn.  Schroom niet om te vragen naar uitleg over bepaalde problemen. De tandarts wil graag met u meedenken en uw problemen zo goed mogelijk oplossen.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren (uitgezonderd de weekenddienst). Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt.

Wij herinneren u graag aan uw afspraak via mail of SMS, het is daarom van belang dat uw gegevens up to date blijven. Wij vragen u dan ook ons te informeren als deze informatie wijzigt.

Onze afspraakherinneringen via SMS kunt u niet via SMS beantwoorden. U kunt met ons contact opnemen op ons vaste telefoonnummer of via mail.

Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft er zelf verantwoordelijk voor dat u op uw afspraak verschijnt. 

Gedrag 
Wij behandelen geen patiënten die onder in vloed zijn van drank of drugs.

Wij behouden ons het recht voor om patiënten die discrimineren, agressief zijn, schreeuwen of schelden, wapens bij zich dragen, onder invloed van alcohol of drugs zijn of een hond meenemen te weigeren. Tevens accepteren wij geen ongewenste intimiteiten.

Aanmelden
Wij stellen het op prijs dat u zich bij de balie meldt zodra u bij ons aanwezig bent.

Controles
In onze praktijk bevelen wij het sterk aan om minimaal 2 maal per jaar voor controle en tandsteen verwijderen te komen. Afhankelijk van het advies van uw tandarts kan dit variëren, al naar gelang uw eigen gebitssituatie dit noodzakelijk maakt. Wij willen u graag van de best mogelijke zorg voorzien en onnodige kiespijn voor u voorkomen.

Wij sturen u een bericht als het tijd is voor uw halfjaarlijkse controle door de tandarts. Dit doen wij per post en per email.

Preventie
Wij besteden veel aandacht aan preventie. Immers het voorkomen van gaatjes is beter dan genezen. Indien noodzakelijk verwijzen wij u naar de mondhygiëniste. Zij verwijdert tandsteen en reinigt uw gebit. Een reiniging bij de mondhygiëniste bestaat altijd uit preventieve voorlichting en reiniging. Tevens maken wij regelmatig röntgenfoto’s bij onze patiënten.

De tandarts kan uitlopen
Wanneer een patiënt belt met een pijnklacht, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen. Wij rekenen hierbij op uw begrip.

Het te laat komen voor een afspraak
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Het niet nakomen van een afspraak
Indien u niet in staat bent uw afspraak na te komen, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Indien u langer dan 24 uur van te voren afbelt krijgt u geen rekening, echter, indien u niet op tijd afbelt, of zonder bericht niet op uw afspraak verschijnt, wordt deze afspraak aan u doorberekend volgens de standaard code C90. Het bedrag is afhankelijk van de behandeling.

Pijnklachten/spoedgevallen
Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.

Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Dienst /waarneming
Indien wij niet aanwezig zijn, staat op het antwoordapparaat altijd de dienstdoende tandarts vermeld. U kunt natuurlijk ook op onze website www.mijntandarts.com kijken.

Uw gegevens up-to-date
Wij vragen u veranderingen van gegevens aan ons door te geven. (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummers, emailadres).
Geef veranderingen in uw gezondheid door aan uw tandarts, dit kan van belang zijn voor uw behandeling. 
 
Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!
De bedragen op de begroting zijn slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen in het behandelplan en tariefwijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Rekeningen/betalingen
Heeft u een tandartsverzekering? Dan worden onze nota’s gemaakt en verstuurd door Famed. Zij sturen rekeningen naar u of rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.
U heeft geen tandartsverzekering? De behandeling dient dan direct betaald te worden. Een pinautomaat is hiervoor aanwezig, ook contant afrekenen is mogelijk.
Heeft u vragen over de rekening dan kunt u contact opnemen met Famed op telefoonnummer: 0900-0885. Op de website www.notavanfamed.nl kunt u ook veel antwoorden op vragen over rekeningen vinden. U blijft zelf verantwoordelijk dat uw rekening op tijd wordt betaald en ook of u zich wel of niet wilt verzekeren voor tandheelkundige hulp.
Betalingen tijdens de week- of weekenddienst geschieden uitsluitend contant of per PIN.
Wij raden u aan dat u zichzelf goed op de hoogte stelt voor welke zaken u verzekerd bent en voor welk maximum bedrag, zodat u geen nare verrassingen te wachten staan. 
Op alle behandelingen zijn de KNMT-betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing. U kunt deze betalingsvoorwaarden vinden achterop de rekening van Famed. Deze betalingsvoorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Voor nieuwe patiënten plannen wij als eerste een intakeafspraak, dit houdt in uitleg over onze protocollen, het evalueren van de patiëntengegevens, een controle en eventueel het maken van foto’s.

Klachten
Wij zijn aangesloten bij de klachtenservice van de KNMT. 
Bent u ontevreden over de bejegening, behandeling of rekening van onze praktijk? Dit is wat u eraan kunt doen:
1.   Praat met uw behandelaar
Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelaar. Meestal lost dit al veel op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt of wat u dwars zit. De behandelaar kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

2.   Vraag advies van het TIP
Als u er samen niet uitkomt of u wilt uw klacht met een onafhankelijke partij bespreken, kunt u telefonisch informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), telefoonnummer 0900 20 25 012, € 0,90 per gesprek. Het TIP is opgericht door de KNMT. De TIP-medewerker kan met u meedenken hoe u het beste met uw tandarts in gesprek kunt gaan en geeft u hiervoor tips en handvatten. Het TIP kan ook voor u nakijken of uw tandarts is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. De link van TIP is https://www.allesoverhetgebit.nl/contact/

3.   Dien een klacht in
Komt u er alsnog niet uit? Dan kunt u hieronder een klacht indienen. Let op: u kunt alleen van dit formulier gebruikmaken als uw tandarts bij de KNMT is aangesloten.
Nadat u een klacht heeft ingediend, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen. 
Als uw klacht niet wordt opgelost met de hulp van de klachtenfunctionaris, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak over de klacht.

Meer informatie hierover vindt u op https://www.knmt.nl/patienten/klachtenregeling-voor-patienten

Uw eigendommen
Waak zelf over uw eigendommen. Tandartspraktijk Mijn Tandarts is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

U bent zwanger... 
In dat geval: proficiat! Indien u (vermoedelijk) zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de tandarts voor de behandeling. De meeste behandelingen kunnen perfect uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap, zonder problemen voor uw kind.

Gegevensoverzicht Mijn Tandarts
Adres: Steenhouwerskwartier 29c, 1967 KD  Heemskerk
Telefoon:       0251-206233
Website:        www.mijntandarts.com
E-mail:           info@mijntandarts.com

Telefoonnummer voor spoedbehandelingen buiten werktijden:  Tandartsbemiddelingsbureau: 020 303 45 00 of 0900 821 22 30

24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar

Voor vragen betreffende rekeningen kunt u contact opnemen met Famed: 0900-0885

Ook kunt u veel informatie vinden op www.notavanfamed.nl

 

Chris en Lilian Gan  & het team van Tandartspraktijk Mijn Tandarts

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Bekijk de privacyverklaring